| |
เหตุที่ทำให้เป็นคนมีกลิ่นคาว ๑๐ ประการ   |  

ในอามคันธสูตร จุฬวรรค ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ได้แสดงถึงเหตุที่ทำให้บุคคลเป็นคนมีกลิ่นเหม็นคาวไว้ ๑๐ ประการรุ.๒๑๙ คือ

๑. ปาณาติปาโต ชอบฆ่าสัตว์

๒. วโธ ชอบทุบตีทำร้ายทรมานสัตว์หรือบุคคลให้ตาย

๓. เฉโท ชอบตัดช่องย่องเบาทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่น

๔. พันธนัง ชอบจองจำกักขังบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นให้ทรมาน

๕. เถยยัง ชอบลักขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น

๖. มุสาวาโท ชอบพูดเท็จ

๗. นิกติ ชอบทำให้คนอื่นผิดหวัง

๘. วัญจัง ชอบหลอกลวงบุคคลอื่นให้หลงเชื่อ

๙. อัชเฌนะ กุตตัง ชอบศึกษาตำราที่ไม่มีประโยชน์

๑๐. ปรทารเสวนา ชอบซ่องเสพภรรยาหรือสามีของบุคคลอื่น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |